Stamped of BY ./ALIA  Dont panic i m just walk around the corner only and not a bad girl..Patch your credential issues auth for security thanks.CIK MINAH BUKAN ORANG JAHAT PUN

 
นายด้วง ตลอดไธสง
ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว

  หน้าแรก   ช่วงชั้นที่ 1     รายละเอียดประวัติส่วนตัว 

รายละเอียดประวัติส่วนตัว
ช่วงชั้นที่ 1  


นางมยุรี แก้วโวหาร
ครูชำนาญการพิเศษ

   

 ประวัติและผลงาน
      
         นางมยุรี  แก้วโวหาร
 
            ครูชำนาญการพิเศษ

 

       ประวัติส่วนตัว
          - เกิดวันที่ 12 ตุลาคม  2512  
          - เลขประจำตำแหน่ง 10982
          - ที่อยู่ปัจจุบัน 6 หมู่ 7 บ.หัวขัว  ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
          - มือถือ  0899269620
          - คู่สมรส นายวิชัย  แก้วโวหาร
                รับราชการครู โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
          - บุตร 2 คน
                   1. เด็กหญิงทัศนาวลัย  แก้วโวหาร
                   2.เด็กชายเกริกเกียรติ  แก้วโวหาร
          

       ประวัติการศึกษา
        
 - ประถมศึกษา   รร.ชุมชนบ้านหัวขัว
         - มัธยมศึกษาตอนต้น   รร.เปือยน้อยศึกษา
          - มัธยมศึกษาตอนปลาย  รร.น้ำพองศึกษา

         - ปริญญาตรี ค.บ.   สถาบันราชภัฏเลย
         
      เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น

       - ครูแกนนำสาขาวิทยาศาสตร์ อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
        - ครูเกียรติยศ (Teacher Awards) สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดขอนแก่น

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.147.142.16
คุณเข้าชมลำดับที่ 765,587

 
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
หมู่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
Tel : 043-494018  Fax : 043-494068
Email : chumchonbanhuakhua.ac.th@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.